Audyty placówek medycznych

Audyt zewnętrzny jest niezależną czynnością doradczą mającą na celu usprawnienie pracy placówki medycznej. Dzięki audytowi zewnętrznemu możliwe jest uzyskanie rzeczywistego obrazu funkcjonowania placówki. Pomaga on w określeniu w jakim stopniu przestrzegane są przepisy prawne, czy i w jakim stopniu zostały wdrożone obowiązujące procedury oraz w jakim stopniu pracownicy zostali zapoznani i przestrzegają obowiązujących w placówce przepisów.

CDPM oferuje wykonanie dwóch audytów placówek medycznych

Audyt placówki medycznej

Audyt zewnętrzny podzielony jest na cztery etapy. Etap I Rozpoczyna się spotkaniem otwierającym, na którym audytorzy przedstawiają podpisane oświadczenia o zachowaniu tajemnicy handlowej i zawodowej placówki...
Pełny opis

Analiza dokumentacji medycznej

Analiza dokumentacji medycznej wykorzystywanej i prowadzonej w Państwa placówce pozwala sprawdzić w jakim stopniu personel zna i wypełnia wymogi prawne dotyczące rzetelnego i poprawnego prowadzenia dokumentacji medycznej.
Pełny opis
2018-08-21