Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w placówce medycznej

Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w placówce medycznej
Informacje o szkoleniu:

 • Adres:
  szkolenie online

 • Koszt: 246

Szczegóły szkolenia

Placówki medyczne podlegają cyklicznym kontrolom ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W ramach kontroli oceniana jest:

 1. Dokumentacja zakładu;
 2. Akta osobowe;
 3. Procedury higieniczne i sanitarne;
 4. Stan pomieszczeń i lokali.

Szkolenie skierowane jest do:

 • menadżerów placówek medycznych,
 • pracowników administracyjnych.

W trakcie szkolenia wykładowca przekaże wiedzę w jaki sposób należy prowadzić dokumentację związaną z placówką medyczną i jak przygotować się należycie do kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Osoba kontaktowa:
 • Ewelina Migalska
 • emigalska@cdpm.pl
 • +48 883 925 879

Program szkolenia

Wprowadzenie

 • Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli
 • Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli
 • Uprawnienia osoby dokonującej kontroli
 • Obowiązki kontrolowanego.

Rozpoczęcie i przebieg kontroli

 • Dokumentacja zakładowa podmiotu leczniczego
 • Wymagania odnośnie pomieszczeń,
 • Wymagania odnośnie instalacji,
  1. Paszporty techniczne urządzeń medycznych
 • Decyzje, zezwolenia na prowadzenie działalności,

Szczególne elementy kontroli

 • Akta osobowe jako element kontroli
  1. Zawartość akt osobowych personelu,
  2. Dokumenty personelu medycznego
  3. Badania lekarskie
 • Obowiązki sprawozdawcze
 • Odpady medyczne
 • Zestaw przeciwwstrząsowy
 • Dokumentacja medyczna jako element kontroli 

Zakończenie kontroli

 • Protokół z przeprowadzonej kontroli
 • Zalecenie pokontrolne

 

Galeria

kontrola_uw.jpg
2021-12-28