Najczęstsze kontrole w placówce medycznej
Informacje o szkoleniu:

  • Adres:
    szkolenie online

  • Koszt: 246

Szczegóły szkolenia

Placówki medyczne podlegają cyklicznym kontrolom.

Wykładowca podzieli się z Państwem doświadczeniem jakie nabył uczestnicząc w wielu kontrolach: Urzędu Wojewódzkiego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Rzecznika Praw Pacjenta, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Ministerstwa Zdrowia.

Wtrakcie szkolenia wykładowca przekaże wiedzę w jaki sposób należy prowadzić dokumentację związaną z placówką medyczną i jak przygotować się należycie do powyższych kontroli.

 

Osoba kontaktowa:
  • Ewelina Migalska
  • emigalska@cdpm.pl
  • +48 883 925 879

Program szkolenia

- działalność lecznicza jako działalność regulowana,

- podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli,

- przygotowanie kontroli placówki medycznej,

- istotna rola prowadzenia poprawnie dokumentacji medycznej,

- dokumenty wymagane podczas kontroli,

- zawiadomienie o kontroli,

- uprawienia osoby kontrolującej,

- protokół i zalecenia pokontrolne.

Galeria

2023-02-20