Rejestracja doskonała - czyli co każda Rejestratorka powinna wiedzieć z zakresu prawa medycznego

Rejestracja doskonała - czyli co każda Rejestratorka powinna wiedzieć z zakresu prawa medycznego
Informacje o szkoleniu:

 • Adres:
  31-514 Kraków, ul. Beliny Prażmowskiego 17/2

 • Koszt: 615

Szczegóły szkolenia

Recepcja placówki medycznej zawsze stanowi jej centralne miejsce. W okolicach rejestracji pacjent spędza większość czasu w placówce medycznej. To w niej pacjent rozpoczyna i kończy swoją wizytę u lekarza. Pracownicy rejestracji medycznej są często uczestnikami kontroli inspekcji sanitarnej czy organu rejestrowego. W takim wypadku muszą wiedzieć w jaki sposób powinni się zachować. Personel recepcji ma dostęp do danych pacjentów, osób upoważnionych oraz często danych personelu udzielającego świadczeń. Kierownictwo placówki powinno więc zadbać o odpowiednią wiedzą w zakresie:

 • praw pacjenta,
 • ochrony danych osobowych,
 • tajemnicy zawodowej.

Szkolenie skierowane jest do:

- rejestratorek medycznych.

 

W trakcie szkolenia wykładowca przekaże wiedzę w jaki sposób należy wykonywać czynności rejestratorki medycznej, oraz w jaki sposób personel rejestracji powinien zadbać o prawa pacjenta, ochronę danych osobowych, tajemnicę zawodową.  

 

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, w skład których wchodzą:

 • druki dokumentacji medycznej,
 • wydruk prezentacji,
 • akty prawne,
 • Certyfikat (potwierdzający zdobycie 6 punktów edukacyjnych),
 • materiały do notowania, 
Osoba kontaktowa:
 • Ewelina Migalska
 • emigalska@cdpm.pl
 • +48 883 925 879

Program szkolenia

Program szkolenia

10.00-11.30 Część I Prawa pacjenta w rejestracji medycznej

 • Regulamin Organizacyjny,
 • Zakres udzielanych świadczeń,
 • Cennik,
 • Informacja w sprawie przetwarzania danych,
 • Składanie skarg i wniosków,
 • Respektowanie przez placówkę praw pacjenta,
 • Obowiązki informacyjne podmiotu leczniczego,
 • Legitymowanie pacjenta,
 • Przedstawiciel ustawowy, opiekun faktyczny, pacjent dorosły – osoby obecne w procesie rejestracji,

11.30-12.00 Przerwa kawowa

12.00-13.30 Część II Dokumentacja medyczna w rejestracji medycznej

 • Zakładanie dokumentacji medycznej,
  • Oznaczenie pacjenta,
  • Oświadczenia pacjenta,
  • Zgoda na leczenie,
 • Podział dokumentacji medycznej,
  • Dokumentacja wewnętrzna,
  • Dokumentacja zewnętrzna,
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej,
  • Podmioty uprawnione do odbioru dokumentacji,
  • Proces udostępnienia dokumentacji medycznej, 
 • Niszczenie dokumentacji medycznej. 

13.30-14.00 Przerwa kawowa

14.00-15.30 Część III Tajemnica zawodowa i ochrona danych osobowych

 • Zakres tajemnicy zawodowej
 • Termin obowiązywania tajemnicy zawodowej,
 • Ochrona danych osobowych w placówce medycznej,
 • Upoważnienie do przetwarzania danych,
 • Standardy zabezpieczenia danych przez pracowników rejestracji,

15.30 – 16.00 Przerwa kawowa

16.00-17.00 Część IV Kontrola podmiotu leczniczego z punktu widzenia recepcji,

 • Kontrola placówki medycznej prowadzona przez Państwową Inspekcje Sanitarną
 • Osoby upoważnione do udziału w kontroli placówki medycznej,
 • Przebieg kontroli,
 • Uprawnienia kontrolującego,
 • Obowiązki kontrolowanego.

17.00-17.30 Część V

Pytania, dyskusja

Galeria

rejestracja_doskonala.jpg
2019-09-20