Analiza dokumentacji medycznej

Analiza dokumentacji medycznej wykorzystywanej i prowadzonej w Państwa placówce pozwala sprawdzić w jakim stopniu personel zna i wypełnia wymogi prawne dotyczące rzetelnego i poprawnego prowadzenia dokumentacji medycznej.

Proponowana przez nas analiza jest pomocna w związku z obowiązkowymi i coraz częściej przeprowadzanymi kontrolami placówek medycznych, skutkiem których organy administracji publicznej nakładają kary finansowe na podmioty wykonujące działalność leczniczą, które nie przestrzegają lub niewłaściwie stosują powszechnie obowiązujące przepisy prawne.

W trakcie analizy audytorzy, w sposób gruntowny sprawdzają poprawność prowadzenie dokumentacji medycznej w oparciu o powszechnie obowiązujące wymogi prawne. 

Przedmiotem analizy jest 20 kart historii choroby oraz historii zdrowia i choroby. Sprawdzana jest zarówno dokumentacji indywidualna i zbiorcza. 

Analiza kończy się przesłaniem raportu z pracy audytorów, który wskazuje czy i w jakich obszarach nastąpiła niezgodność z przepisami prawnymi i wewnętrznymi. Stanowi on pomoc w podnoszeniu jakości funkcjonowanie placówki.

Czas analizy jest uzależniony od wielkości dokumentacji medycznej. Audytor na jego przeprowadzenie przeznacza szacunkowo od 4 – 8 godzin.

Analiza skierowana jest do placówek medycznych, które dbają o wysoką jakość udzielanych świadczeń. Jest przeprowadzana zarówno w praktykach zawodowych jak i podmiotach leczniczych.

Koszt analizy jest uzależniony od wielkości placówki. Za każdym razem ustalany jest on indywidualnie.

W celu uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny: 511-58-33-30

2018-08-21