Opieka prawna nad placówką medyczną

Na czym polega opieka prawna?

Usługa opieki prawnej dedykowana jest dla placówek medycznych, dla których ważne jest bezpieczeństwo i komfort prowadzenia działalności leczniczej.

Do jakich placówek skierowana jest opieka prawna?

Naszymi klientami są zarówno jednoosobowe gabinety lekarskie jak również podmioty lecznicze prowadzące zarówno ambulatorium jak i leczenie stacjonarne.

Jaki zakres medycyny objęty jest opieką prawną?

Naszymi klientami są placówki udzielające świadczeń prywatnych i komercyjnych. Obsługujemy prawnie: placówki specjalistyczne, stomatologiczne, Podstawową Opiekę Zdrowotną, Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną, leczenie stacjonarne jednego dnia, leczenie stacjonarne.

Jak wygląda opieka prawna?

W ramach opieki prawnej jesteśmy do Państwa dyspozycji przez pięć dni w tygodniu.
Wykonujemy wszystkie czynności administracyjno-prawne związane z prowadzeniem placówki medycznej, pozostawiając Państwu czas tylko i wyłącznie na leczenie pacjentów.

Dodatkowo mają Państwo możliwość nieograniczonego kontaktu z naszymi pracownikami w sprawach prawno-organizacyjnych związanych z Państwa placówką. 

Przedmiotem opieki prawnej jest również: analiza dokumentów, orzeczeń, dokonywanie opinii umów, analiza dokumentacji medycznej.
Opieka prawna składa się z siedmiu pakietów:

 • pytania prawne,
 • informowanie o zmianach w przepisach prawnych,
 • akta osobowe,
 • dokumentacja medyczna,
 • dokumentacja zakładu,
 • sprawozdania,
 • zakażenia.

W ramach umowy raz w roku przyjeżdżamy na audyt wewnętrzny aby na miejscu uporządkować wszystkie dokumenty i dokonać kontroli przestrzegania przepisów.

Zakres naszej oferty:

Akta osobowe

W ramach tego pakietu zapewniamy pełną opiekę nad aktami osobowymi Państwa pracowników.

Dokumentacja medyczna

W ramach tego pakietu otrzymują Państwo od nas druki dokumentacji medycznej obejmujące:

 • zgody na leczenie,
 • obowiązkowe druki,
 • upoważnienia,
 • rejestry.

Dokumentacja zakładu

Pakiet ten jest poświęcony dokumentom administracyjnym obowiązkowym w każdej placówce medycznej.

W skład pakietu wchodzi opracowanie i wprowadzenie najważniejszych dokumentów posiadanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Ważną kwestią tego pakietu są obowiązkowe rejestry prowadzone przez każdą placówkę.

Sprawozdania

W ramach tego pakietu wykonujemy za Państwa wszystkie sprawozdania jakich musicie dokonać w bieżącym roku kalendarzowym.

Dokonujemy sprawozdań do:

 • Urzędu Marszałkowskiego (Korzystanie ze środowiska, OŚ-OP1, Baterie, odpady medyczne),
 • Systemu statystyki resortowej Ministra Zdrowia,
 • Sprawozdań do Izby lekarskiej,
 • Sprawozdań do KOBIZE,
 • Sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego.

Zakażenia

Ten pakiet jest poświęcony procedurze przeciwdziałania zakażeniom i innym dokumentom związanym z tematem przestrzegania norm czystościowych w placówce.

2019-05-31