I. Postanowienia wstępne.
II. Procedura składania i realizacji zamówienia.
III. Zapłata.

I. Postanowienia wstępne.

1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.cdpm.pl prowadzony jest przez:

Kancelaria Adwokacka Centrum Doradcze Prawa Medycznego dr n. praw. adwokat Maciej Gibiński,
z siedzibą w Krakowie:
Adres: ul. Brodowicza 9/6, 31-518 Kraków
NIP: 6751342715
REGON: 121083819

adres kontaktowy:

Kancelaria Adwokacka Centrum Doradcze Prawa Medycznego dr n. praw. adwokat Maciej Gibiński, 

al. Beliny-Prażmowskiego 17/2, 31-514 Kraków.

Nazwa rejestru: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Organ prowadzący rejestr: Minister Rozwoju2. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.cdpm.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet oraz Call Center (przyjmowanie zamówień drogą telefoniczną) w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym.

3. Klientem sklepu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca konto poczty elektronicznej.

4. Niniejszy system sprzedaży, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny (art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego) do momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. System sprzedaży skierowany jest do wszystkich Klientów (również indywidualnych) na terenie Polski. Wszystkie ceny, zdjęcia i opisy  na stronie, podane są w celach informacyjnych i należy je traktować, jako zaproszenie do składania zamówień.

 

II. Procedura składania i realizacji zamówienia.

1. Zamówienie można składać poprzez Sklep internetowy za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, oraz następnie poprzez przycisk "Potwierdzam zamówienie", płatności online, drogą e-mailową lub telefoniczną pod numerem 883 925 879.

2. W przypadku składania zamówienia poprzez dodanie produktu do koszyka, niezbędne jest założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia, zamieszczać dodatkowe informacje i uwagi do zamówienia, poznać datę planowanej wysyłki, śledzić przesyłkę. 

3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia dostępnego na stronie Sklepu internetowego bądź w przypadku zamówień dokonywanych drogą telefoniczną podanie niezbędnych danych umożliwiających weryfikację osoby zamawiającej i potwierdzenie zamówienie, a to: imię i nazwisko/firma, dokładny adres, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail.

4. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości wysyłanej na adres e -mail podany przez Klienta.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma CDPM zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

6. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Klient jest informowany o tym fakcie przez pracownika sklepu internetowego i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty w przypadku przedpłaty na konto).

7. Dane do przelewu:

Kancelaria Adwokacka Centrum Doradcze Prawa Medycznego dr n. praw. adwokat Maciej Gibiński,
Adres: al. płk. Beliny-Prażmowskiego 17/2, 31-514 Kraków
NIP: 6751342715
REGON: 121083819

ING Bank Śląski: 11 1050 1445 1000 0091 4095 7128

Tytuł przelewu: zapłata za [nr zamówienia]

8.  Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

III. Zapłata.

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym CDPM są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). 

2. CDPM zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w chwili zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Umowa kupna-sprzedaży zawarta zostaje z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, w której sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia.

5. Możliwe są następujące formy płatności:

  • Przelewem,
  • z pomocą usługi imoje. 

 

2020-09-28