Szkolenia

Lista szkoleń

Najczęstsze błędy w RODO - jak uniknąć kar finansowych - KRAKDENT 2019

Cena szkolenia: 123 PLN, Miejsce: Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków , Ilość miejsc: 150

Najbliższy termin: 2019-04-11 - 2019-04-11

Oświadczenia pacjenta - obowiązkowe i dobrowolne. Jak mogą chronić lekarzy - KRAKDENT 2019

Cena szkolenia: 123 PLN, Miejsce: Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków , Ilość miejsc: 150

Najbliższy termin: 2019-04-11 - 2019-04-11

Rejestracja doskonała - czyli co każda Rejestratorka powinna wiedzieć z zakresu prawa medycznego

Recepcja placówki medycznej zawsze stanowi jej centralne miejsce. W okolicach rejestracji pacjent spędza większość czasu w placówce medycznej. To w niej pacjent rozpoczyna i kończy swoją wizytę u lekarza. Pracownicy rejestracji medycznej są często uczestnikami kontroli inspekcji sanitarnej czy organu rejestrowego. W takim wypadku muszą wiedzieć w jaki sposób powinni się zachować więcej

Cena szkolenia: 615 PLN, Miejsce: 31-514 Kraków, ul. Beliny Prażmowskiego 17/2, Ilość miejsc: 10

Najbliższy termin: 2019-05-06 - 2019-05-06

Kontrola Urzędu Wojewódzkiego

Podmioty lecznicze podlegają cyklicznym kontrolom ze strony Urzędu Wojewódzkiego. Na podstawie opracowanego przez pracowników Urzędu planu kontroli, określą jakie placówki będą podlegać nadzorowi ze strony organu rejestrowego. W trakcie kontroli weryfikowane jest funkcjonowanie placówki pod względem zgodności jej prowadzenia z obowiązującymi przepisami prawa. więcej

Cena szkolenia: 800 PLN, Miejsce: 31-514 Kraków, ul. Beliny Prażmowskiego 17/2, Ilość miejsc: 10

Najbliższy termin: 2019-05-17 - 2019-05-17

Kontrola NFZ

Placówki medyczne, które posiadają umowę z NFZ podlegają cyklicznym kontrolom.   W trakcie kontroli weryfikowane jest: - funkcjonowanie placówki pod względem zgodności jej prowadzenia z obowiązującymi przepisami prawa - realizowanie umowy. W przypadku gdy prowadzona działalność jest niezgodna ze stanem prawnym, NFZ wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu zobowiązanie placówki do usunięcia braków w jej funkcjonowaniu. Pracownicy Nfz mają także prawo nałożyć karę finansową, lub w odpowiednich przypadkach rozwiązać umowę z placówką. więcej

Cena szkolenia: 1000 PLN, Miejsce: 31-514 Kraków, ul. Beliny Prażmowskiego 17/2, Ilość miejsc: 10

Najbliższy termin: 2019-05-31 - 2019-05-31

Inspektor Ochrony Danych w placówce medycznej

Przyjęte w 2016 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zmienia dotychczasowe procedury zabezpieczenia danych osobowych. więcej

Cena szkolenia: 2000 PLN, Miejsce: 31-514 Kraków, ul. Beliny Prażmowskiego 17/2, Ilość miejsc: 10

Najbliższy termin: 2019-06-03 - 2019-06-04

Ochrona danych osobowych w placówce medycznej

Szkolenie dotyczy jednego z najbardziej aktualnych problemów pracowników systemu ochrony zdrowia. Dane osobowe gromadzone przez placówki medyczne muszą być przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami. więcej

Cena szkolenia: 800 PLN, Miejsce: 31-514 Kraków, ul. Beliny Prażmowskiego 17/2, Ilość miejsc: 10

2018-08-25