Pakiet dokumentów dla placówki medycznej

Pakiet dokumentów dla placówki medycznej
Informacje:
  Cena: 246,00 zł

  w tym Vat: 23%

Szczegóły webinaru

Wszystkie dokumenty zostały opracowane przez dr n. praw. adwokata Macieja Gibińskiego.

Pakiet dokumentów zawiera:

 • Książkę skarg i wniosków - wymaganą dla każdej placówki medycznej w związku z Kodeksem Postępowania administracyjnego.
 • Rejestr temperatury i mycia lodówki - wymagany na podstawie przepisów postępowania z odpadami medycznymi. Dodatkowo rejestr zawiera miejsce na dokumentowanie mycia i dezynfekcji pomieszczeń placówki, rejestr mycia i dezynfekcji lodówki na odpady medyczne.
 • Oświadczenie pacjenta pierwszorazowego, oświadczenie o upoważnieniu wskazanej przez pacjenta osoby do:
  • informacji o stanie zdrowia;
  • dokumentacji medycznej;
  • odbioru recept.
 • Oświadczenie zawiera także zgodę na przetwarzanie danych osobowych pacjenta.
 • Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej - na podstawie którego pacjent lub wskazana przez niego osoba może wnioskować o udostępnienie dokumentacji medycznej.
 • Oświadczenie pacjenta RODO - zgody na przetwarzanie danych osobowych pacjenta, w przypadku gdy pacjent, upoważnił już osoby do informacji o stanie zdrowia lub udostępniania dokumentacji medycznej.
 • Oświadczenie przedstawiciela ustawowego - zgodę przedstawiciela ustawowego na przychodzenie z pacjentem małoletnim na wizyty innej niż przedstawiciel ustawowy osoby, która będzie upoważniona do wyrażania zgody na leczenie małoletniego.
 • Rejestr udostępnionej dokumentacji medycznej - Obowiązkowy dokument na podstawie Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który ma zawierać wykaz całej udostępnionej dokumentacji medycznej przez placówkę.
 • Rejestr zakłuć, Rejestr zranień ostrymi narzędziami, Rejestr wypadków przy pracy, Rejestr wypadków w drodze do lub z pracy, Rejestr chorób zawodowych - opracowany na podstawie przepisów prawa pracy zbiór rejestrów, który powinna posiadać placówka medyczna w przypadku posiadania pracowników.
 • Proces udostępniania dokumentacji medycznej - pomocny dokument, który zawiera krok po kroku proces udostępniania dokumentacji medycznej w placówce.
 • Przyjmowanie pacjenta małoletniego - pomocny dokument zawierający informację kto może przyjść z pacjentem na wizytę, kto może podpisywać oświadczenia w imieniu pacjenta małoletniego, kto z bliskich i w jakiej formie może uzyskiwać informacje na temat stanu zdrowia pacjenta, kto może wyrażać zgodę na leczenie pacjenta.

 

kod produktu: dokument-1
Udostępnij:
2023-02-07