dr n. praw. adwokat Maciej Gibiński

 • Doktor nauk prawnych
 • Adwokat
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Wykładowca Akademicki.
 • Autor licznych publikacji z zakresu prawa medycznego.
 • Współtwórca Karty Praw Lekarza (2008).
 • Odbywał staż prawny w Kancelarii Prezydenta RP.
 • Od 2004 pracował w dziale prawnym placówki medycznej.
 • Od 2009 r. prowadzi dział prawny w Krakowskim podmiocie leczniczym.
 • Doradza placówkom medycznym na terenie całego kraju.
 • Certyfikowany Administrator Systemu Bezpieczeństwa Informacji,
 • Certyfikowany Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji,
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji wielu placówek medycznych,
 • Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych Konferencji poświęconych Prawu Medycznemu,
 • Autor artykułów w Nowym Gabinecie Stomatologicznym i Nowym Gabinecie Ginekologicznym,
 • Współautor książki: Prawa Lekarza, zarys Problematyki (Wyd. Wolters Kluwer, 2012),
 • Autor książki: Dokumentacja medyczna w praktyce lekarza dentysy,
 • Autor książki: Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej,
 • Autor książki: Dokumentowanie terapii logopedycznej.
2023-01-17