Funkcjonowanie rejestracji w placówce medycznej

Funkcjonowanie rejestracji w placówce medycznej
Informacje o szkoleniu:

 • Adres:
  szkolenie online

 • Koszt: 492

Szczegóły szkolenia

Recepcja placówki medycznej zawsze stanowi jej centralne miejsce. W okolicach rejestracji pacjent spędza większość czasu w placówce medycznej. To w niej pacjent rozpoczyna i kończy swoją wizytę u lekarza. Pracownicy rejestracji medycznej są często uczestnikami kontroli inspekcji sanitarnej czy organu rejestrowego. W takim wypadku muszą wiedzieć w jaki sposób powinni się zachować. Personel recepcji ma dostęp do danych pacjentów, osób upoważnionych oraz często danych personelu udzielającego świadczeń. Kierownictwo placówki powinno więc zadbać o odpowiednią wiedzą w zakresie:

 • praw pacjenta,
 • ochrony danych osobowych,
 • tajemnicy zawodowej.

Szkolenie skierowane jest do rejestratorek medycznych, pracowników administracyjnych, właścicieli.

W trakcie szkolenia wykładowca przekaże wiedzę w jaki sposób należy wykonywać czynności rejestratorki medycznej, oraz w jaki sposób personel rejestracji powinien zadbać o prawa pacjenta, ochronę danych osobowych, tajemnicę zawodową.  

 

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe:, w skład których wchodzą:

 • druki dokumentacji medycznej - wysłane na wskazany adres
  • oświadczenia pacjenta w zakresie upoważnienie do informacji o stanie zdrowia;
  • oświadczenia pacjenta w zakresie upoważnienia do uzyskania dokumentacji medycznej;
  • oświadczenie przedstawiciela ustawowego;
  • wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej;
  • rejestr udostępnionej dokumentacji medycznej;
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  • proces udostępniania dokumentacji medycznej;
  • proces udostępniania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej;
  • proces przyjmowania pacjenta;
  • informację w zakresie weryfikowania tożsamości pacjenta;
  • ankietę wstępnej kwalifikacji.
 • dostęp do nagrania ze szkolenia;
 • prezentację w formie online;
 • Certyfikat (potwierdzający zdobycie 6 punktów edukacyjnych).
Osoba kontaktowa:
 • Ewelina Migalska
 • emigalska@cdpm.pl
 • +48 883 925 879

Program szkolenia

Program szkolenia

10.00-11.00 Część I Podstawowe pojęcia i dokumenty

 • Regulamin Organizacyjny,
 • Zakres udzielanych świadczeń,
 • Cennik,
 • Informacja w sprawie przetwarzania danych,
 • Składanie skarg i wniosków,
 • Respektowanie przez placówkę praw pacjenta,
 • Obowiązki informacyjne podmiotu leczniczego,
 • Legitymowanie pacjenta,
 • Przedstawiciel ustawowy, opiekun faktyczny, pacjent dorosły – osoby obecne w procesie rejestracji,

11.00-12.00 Część II Dokumentacja medyczna w rejestracji medycznej

 • Udzielanie informacji przed wizytą,
 • Rejestrowanie pacjenta na wizytę,
 • Zakładanie dokumentacji medycznej,
  • Potwierdzenie tożsamości pacjenta,
  • Udzielanie informacji o wizycie,
  • zakładanie karty pacjenta,
  • pobieranie oświadczeń,
  • wypełnianie ankiety zdrowotnej,
  • ankieta wstępnej kwalifikacji,
  • procedura przyjmowania pacjenta w związku ze stanem epidemii.

12.00-12.30 Przerwa kawowa

12.30-15.00 Część III Tajemnica zawodowa i ochrona danych osobowych

 • Zakres tajemnicy zawodowej
 • Ochrona danych osobowych w placówce medycznej,
  • Upoważnienie do przetwarzania danych,
  • Standardy zabezpieczenia danych przez pracowników rejestracji,
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej,
  • Podmioty uprawnione do odbioru dokumentacji,
  • Proces udostępnienia dokumentacji medycznej, 
 • Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta osobom trzecim

Pytania, dyskusja

Galeria

rejestracja_doskonala.jpg
2020-11-05