Ochrona danych osobowych w placówce medycznej - szkolenie dla IOD

Ochrona danych osobowych w placówce medycznej - szkolenie dla IOD
Informacje o szkoleniu:

 • Adres:
  31-514 Kraków, ul. Beliny Prażmowskiego 17/2

 • Koszt: 984

Szczegóły szkolenia

Szkolenie przygotowane i przeznaczone dla Inspektorów ochrony danych. Dotyczy jednego z najbardziej aktualnych problemów pracowników systemu ochrony zdrowia.
Dane osobowe gromadzone przez placówki medyczne muszą być przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Bardzo często lekarze mylnie uznają, że są zwolnieni z ochrony danych osobowych. Nie wiedząc, że braki w zabezpieczeniu danych prowadzą do odpowiedzialności karnej.
Odpowiednia ochrona danych osobowych polega na:

 • wdrożeniu odpowiedniej dokumentacji,
 • szkoleniu pracowników w zakresie przetwarzania danych,
 • dopuszczeniu do przetwarzania danych osób wyłącznie upoważnionych,
 • dokonaniu zgłoszenia do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,


Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przekazać wiedzę w zakresie:

 • definicji ochrony danych osobowych,
 • wskazania w jaki sposób placówka medyczna przetwarza dane osobowe,
 • definicji zbioru danych osobowych,
 • wskazania jakie zbiory danych osobowych posiadają placówki medyczne,
 • pokazania podstawowej dokumentacji ochrony danych osobowych,
 • przekazania obowiązków kierownictwa,

Naruszenie przepisów, przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z wymogami obowiązujących aktów prawnych może skutkować nałożeniem na placówkę medyczną kar finansowych oraz sankcji administracyjnych.Przetwarzanie danych osobowych sprzeczne z przepisami powoduje również odpowiedzialność karną pracowników oraz kierownictwa placówki.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inspektorów ochrony danych w placówkach medycznych.
Osoba kontaktowa:
 • Ewelina Migalska
 • emigalska@cdpm.pl
 • +48 883 925 879

Program szkolenia

Program szkolenia

10.00-11.30 Część I
Ochrona danych osobowych - zagadnienia wstępne RODO czyli ochrona danych osobowych w placówce medycznej

 • Podstawy prawne
 • Podstawowe definicje i pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych,
 • Dane osobowe w placówce medycznej,
 • Rozróżnienie danych osobowych zwykłych i danych osobowych wrażliwych,
 • Przetwarzanie danych osobowych przez placówki medyczne,
 • definicja zbiorów danych osobowych,
 • Zbiory danych osobowych w placówce medycznej,
 • Specyfika zbiorów danych zawierających dane z dokumentacji medycznej,

11.30-12.00 Przerwa kawowa

12.00-13.30 Część II
Przetwarzanie danych osobowych przez placówki medyczne

Cele przetwarzania danych i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 • cel przetwarzania wynikający z Art. 6
 • cel przetwarzania wynikający z Art. 9
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pacjentów
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracowników i lekarzy

Zasady przetwarzania danych osobowych

 • Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych,
 • Należyta realizacja obowiązku informacyjnego oraz obowiązku dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu danych,
 • Przetwarzanie danych osobowych przy świadczeniach zdrowotnych,
 • Dokumentacja medyczna a przetwarzanie danych osobowych,
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej, a ochrona danych osobowych,
 • Jakie dane możemy przetwarzać w placówce medycznej,
 • Czy każdy może mieć dostęp do dokumentacji medycznej,

13.30-14.00 Przerwa kawowa

14.00-15.30 Część II
Obowiązki zabezpieczenia danych – dokumentacja ochrony danych osobowych

 • Tworzenie dokumentacji przetwarzanie danych osobowych,
 • Upoważnienia w placówce medycznej,
 • Powierzenie przetwarzania w placówce medycznej,
 • umowy na powierzenie przetwarzania,
 • Rejestr Czynności przetwarzania,

15.30-16.00 Przerwa kawowa

16.00-17.30 Część III
Dokumentacja ochrony danych osobowych według RODO

 • Polityka ochrony danych
 • Ocena Skutków dla ochrony danych
 • Ocena ryzyka przetwarzania danych
 • Audyt Wewnętrzny,
 • Procedura szkolenia pracowników,
 • Kodeks Postępowania

17.30-18.00 Egzamin
Po ukończonych warsztatach uczestnik przystępuje do egzaminu.

Materiały szkoleniowe
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, w skład których wchodzą:

 • skrypt z materiałami pomocnymi do przetwarzania danych osobowych,
 • wydruk prezentacji,
 • akty prawne,
 • Certyfikat (potwierdzający zdobycie 6 punktów edukacyjnych),
 • materiały do notowania,

Galeria

warszataty-ochrona-danych.jpg szkolenie.jpg
2021-12-27