§PRAWNA placówka
2023,11,12,9,0,0
Informacje o szkoleniu:
 • Najbliższy termin:
 • 2023-12-12 - 2023-12-14

 • Adres:
  szkolenie online

 • Koszt: 3690

Zainteresowany szkoleniem? Kup bilet

 • Termin szkolenia: 2023-12-12 - 2023-12-14
 • Adres: szkolenie online
 • Koszt: 3690
 • Dostępna ilość miejsc: 10

Szczegóły szkolenia

System zarządzania opracowany w oparciu o kilkanaście lat doświadczenia związanego z funkcjonowaniem placówki medycznej.

Poparty* kontrolami: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Rzecznika Praw Pacjenta, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urzędów Wojewódzkich, Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Sądu Pracy, Sądów Powszechnych…

Osoba kontaktowa:
 • Ewelina Migalska
 • emigalska@cdpm.pl
 • +48 883 925 879

Lokalizacja

szkolenie online

Program szkolenia

Dzień 1. 10.00-16.00

Dokumentacja zakładu 

 • CEIDG/KRS;
 • RPWDL;
 • Prawo do lokalu;
 • Regulamin Organizacyjny;
 • Umowy;
 • Pełnomocnictwa;
 • Decyzje/zezwolenia.

Dokumentacja medyczna

 • Określenie rodzaju działalności;
 • Oświadczenia;
 • zgody na leczenie;
 • Ankiety medyczne;
 • Proces pobierania oświadczeń, zgód;
 • Oświadczenia indywidualne.

Dzień 2. 10.00-16.00

Recepcja 

 • Szkolenie;
 • Oświadczenia;
 • Książka skarg i wniosków;
 • R.U.D.M.;
 • Ankiety medyczne; 
 • Legitymowanie pacjenta;
 • Proces U.D.M.;
 • Proces U.D.M. - @.

RODO 

 • Obowiązek informacyjny dla pacjent a;
 • Obowiązek informacyjny dla personelu;
 • Obowiązek informacyjny - monitoring;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • Polityka Ochrony danych;
 • Rejestr czynności przetwarzania;
 • Szacowanie ryzyka;
 • Oświadczenia personelu;
 • Upoważnienia;
 • Powołanie IOD;
 • Audyty RODO;
 • Rejestr incydentów.

Dzień 3. 10.00-16.00

Zakażenia 

 • Przeciwdziałanie zakażeniom;
 • postępowanie z odpadami;
 • przeciwdziałanie zranieniom;
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kontrola wewnętrzna;
 • Raport zranień;
 • Rejestry.

Personel 

 • Akta osobowe;
 • umowy o pracę;
 • umowy cywilnoprawne;
 • Oświadczenia;
 • zakres obowiązków;
 • Informacja o warunkach zatrudnienia;
 • Medycyna Pracy;
 • Szkolenia BHP;
 • Przydział odzieży;
 • Umowy wolontariatu;
 • Wykorzystanie wizerunku;
 • Rejestry.

Sprawozdania 

 • Odpady;
 • GUS;
 • SSOZ;
 • Czynniki rakotwórcze;
 • AOTMiT.

 

 

Dostępne terminy szkoleń:

 • 2023-12-12 - 2023-12-14,
 • szkolenie online
Zainteresowany? Napisz

Galeria

Slajd29 Slajd28 Slajd30 Slajd31 Slajd33 Slajd32 Slajd34 Slajd35 Slajd37 Slajd36 Slajd38
2023-02-10